GALLERIET
 
UDSTILLINGEN
 
KOMMENDE
UDSTILLINGER

 
BØGER
KATALOGER

 
GALLERIKREDSEN          
 
TIDLIGERE
UDSTILLINGER
 
 
 
HJEMMESIDEKUSTODE

 


 

 

 

Galleriets kunstnere

11.1. – 3.3.2019

Galleriet giver en kop kaffe


Følg også Galleri Sulegaarden på Facebook

Omtale af udstillingen


 

Tryk på Sulegaarden for at komme til udstillingen

Galleri Sulegaarden

Lundagervej 27, 5610 Assens

tlf. 64714571  

Galleri Sulegaarden blev startet i september 1991 af billedkunstneren Carl Henning Aarsø og hans nu afdøde kone Hanne Aarsø.

Galleriet har til huse i en gammel fredet sulegaard i landsbyen Lundager 2 km fra Assens på Fyn. På 7 årlige skiftende udstillinger vises aktuel billedkunst af såvel danske som udenlandske kunstnere.

Galleriet bestræber sig på at vise god aktuel kunst i et varieret program bestående af såvel separatudstillinger som gruppeudstillinger. Faste årligt tilbagevendende udstillinger er Miniatureudstillingerne i sommerperioderne med små værker af 30-40 af galleriets kunstnere og Decemberudstillingen med  vestfynske kunstnere omkring juletid.

Sideløbende med udstillingerne er galleriet vært for andre arrangementer som digterlæsninger og møder med billedkunstnere.

Galleriet har udover den kunst der vises på de aktuelle udstillinger et stort udvalg af grafik og en del andre værker af galleriets kunstnere på lager.

Galleri Sulegaarden arrangerer og sammensætter også udstillinger med enkelte eller flere kunstneres værker  til udstillinger ud af huset til f.eks. firmaer, kunstforeninger etc. Forhør herom nærmere på tlf. 64 71 45 71.

Vi tilbyder desuden vores ekspertise til rådgivning og  vurdering.  


                                                                           foto Alicia Fassel

Galleri Sulegaarden ejes og drives af  Carl Henning Aarsø

Gallerikredsen

Som støtte for galleriets virke har galleriet en gallerikreds . Medlemmer af Gallerikredsen får tilsendt indbydelser med orientering om de aktuelle udstillinger og information om kunstnerne til alle galleriets udstillinger. Gallerikredsen indkøber kunst til en årlig bortlodning (se under Gallerikredsen). 

Sulegaarden Grimstrup

Gaardens ældste dele kan føres tilbage til året 1554.

Sule er en gammel betegnelse for søjle/stolpe. Sulegaarden (Søjlegaarden/Stolpegaarden) henviser således til gaardens bygningskonstruktion. En række suler (søjler/stolper) hen gennem midten af huset, foroven forbundet med et langt vandret liggende stykke tømmer (aasen), bærer tagkonstruktionen.

Sulekonstruktionen har været anvendt helt tilbage i oldtiden og er kendt fra f.eks. udgravninger fra den ældre romerske jernalder. 

De gamle bygninger og den moderne kunst er et levende eksempel på at nyt og gammelt supplerer hinanden, når bare det har kvalitet.

 


Foto: Ole Gundersen