GALLERIET
 
UDSTILLINGEN
 
KOMMENDE
UDSTILLINGER

 
BØGER
KATALOGER

 
GALLERIKREDSEN          
 
TIDLIGERE
UDSTILLINGER
 
 
 
HJEMMESIDEKUSTODE

 

Jørgen Svenstrup

Retrospektiv

7.3. - 12.4.2015

I anledning af 75 års fødselsdag og 50 års kunstnerjubilæum

 

Mød Jørgen Svenstrup

fredag 10. april kl. 19.30 i galleriet, hvor han vil fortælle fra et langt liv som kunstner.

Entre: 30,- incl. vin og kaffe.

Medlemmer af Gallerikredsen entre: 20,-

 

Udstillingsperiode:

lørdag 7. marts til søndag 12. april 2015

på fredage, lørdage og søndage kl. 11 - 17

eller efter aftale.

 
   

Biografi

Den 4. marts 2015 fylder billedkunstner Jørgen Svenstrup 75 år.

Jørgen Svenstrup er født og opvokset på en gård i Vestjylland.

Efter at have afsluttet sin skolegang med præliminæreksamen, arbejdede han en kort overgang i landbruget. Som atten årig kom han på Rødding Højskole, hvor kunst og litteratur blev den store inspiration.

Han blev derefter optaget på Jelling Seminarium, hvorfra han dimitterede i 1963. I studieårene beskæftigede han sig indgående med kunst, både praktisk og teoretisk og seminariets dynamiske og inspirerende billedkunstlærer Kaj Nørgaard blev hans store inspiration i studieårene og senere en ven for livet.

Ud over besøg på museer og gallerier begyndte han at interessere sig for romansk kirkekunst og besøgte utallige danske kirker for at tegne og fotografere granitskulpturer.

Allerede i studieårene begyndte han at videreuddanne sig i billedkunst og i årene efter endt lærereksamen i 1963 tilegnede han sig de følgende år en længere uddannelse på Danmarks Lærerhøjskole i teoretisk og praktisk billedkunst.

Under et besøg på Fyns Kunstmuseum i 1961, hvor Anna og Kresten Krestensen´s samling var udstillet, blev han så inspireret ikke mindst af Paul Klee´s billeder, at han tog beslutningen om at blive kunstner.

Efter endt studietid blev han en kort overgang lærer på Køng Højskole og oprettede her skolens første kunstlinie.

I 1965 havde han sin debutudstilling på Kunstudstillingsbygningen Filosofgangen i Odense, hvor han udstillede oliemalerier og collager.

I slutningen af tresserne var han med til at starte Hillerød Lilleskole, hvor han først og fremmest fungerede som billedkunstlærer.

Sammen med hustruen billedkunstner Kirsten Svenstrup flytter han tilbage til Fyn, hvor de slår sig ned i landsbyen Brændekilde ved Odense.

Her får Jørgen Svenstrup arbejde på Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium som billedkunstlærer og arbejder her med flere års orlovsafbrydelser indtil 2000.

I sammenhæng med Svenstrups undervisning i praktisk og teoretisk billedkunst på seminarie- og lærerhøjskole niveau, studerede han gennem mange år børns tegning i forsøget på at finde nye og bedre teorier til analyse af børns billedsprog.

Det førte til, at han ud fra studier og egne erfaringer skrev bogen "Billedsprog, tegn er tegn på noget". Bogen er ikke alene en ny fortolkning af barnets billedsprog, men forsøger at finde de grundlæggende koder eller symboler i al billedsprog, altså en slags billedsprogets ABC. Som forfatter har han udgivet en halv snes bøger bla. digtsamlingen "Stjernernes Sang" med egne illustrationer.

Forskningen i det basale billedsprog førte på samme tid Svenstrup ind i helleristningernes billedverden. I mange år har han således arbejdet på Tanums Hällristningsmuseum i Bohuslen med research og dokumentation af bronzealderens billedverden.

I sit eget lokalområde har han fundet og dokumenteret helleristninger, hvis eksistens og specifikke type ikke tidligere har været kendt, dokumenteret i bogserien "Hvidbjørns rejser "I – X

Det var i tresserne og halvfjerdserne at han arbejdede intenst med sit konkrete maleri og var med på udstillingerne Linien II og Linien III på Fyns Kunstmuseum, som perspektiverede Linien I og koblede nye og senere konkrete kunstnere på.

I 1983 tog han initiativ til kunstnergruppen KONK, hvor bl.a. Leif Mikkelsen, Klaus Kanstrup og Jørgen Hauptmann og Claus Poulsen var med.

Lysten til billedhuggeriet havde ligget latent siden ungdomsårene, og i begyndelsen af firserne starter han med at hugge skulpturer i granit.

Billedhuggeriet bliver de følgende år hovedbeskæftigelsen, og i 1983 bliver han optaget i Fyns Billedhuggerværksteder, Hollufgård. Her har han lige siden været aktivt medlem, siddet i bestyrelsen i flere perioder og været formand fra 1985 til -88.

I de senere år har arbejdet fordelt sig mere lige mellem skulptur og maleri.

I 1983 blev han medlem af Kunstnersammenslutningen Riimfaxe, hvis formand han blev i 1985. Sammen med billedkunstner Carl Henning Aarsø arbejdede han de følgende år på at give gruppen et mere europæisk tilsnit med mange udenlandske medlemmer.

Han er medlem af Billedkunstnernes Forbund, Dansk Billedhuggersamfund og Dansk Forfatterforening.

Jørgen Svenstrup har siden 1996 fået tildelt mange "artist in resident" ophold i forskellige lande. Arbejdsopholdet i Damascus i Syrien kom til at spille en helt særlig rolle for udviklingen i hans billedsprog, hvor den konkrete og den ekspressive side af billedsproget fandt en form for konsensus.

Kunstorganisation og kunstnerisk fællesskab har altid haft hans interesse. Siden 2012 har han været formand for Assens Kunstråd, der ud over at rådgive kommunen i kunstneriske spørgsmål iværksætter projekter til fremme for kunst og kultur i kommunen.

I øjeblikket arbejder han på at etablere et Internationalt Skulptursymposium på skibsværftet i Assens 2015.

Fødselsdagen fejres med en retrospektiv udstilling på Galleri Sulegaarden i Assens og efterfølgende reception på kulturhuset Tobaksgaarden