På udstillingen deltager følgende kunstnere:

Monika Linnert, Deinste, Tyskland:  Malone Dietrich, København, Danmark: Poul Erik Mikkelsen, København, Danmark:  Zarko Radic "Zara", Bochum, Tyskland:
Paul-Rene Péronard,
Assens, Danmark:  Pamela Silver, Jerusalem, Israel: Karin Ohlsen, Hamburg, Tyskland:
Anne Bjørn, Assens, Danmark:  Jørgen Minor, Bogø, Danmark:   Bårbel Hische, Cloppenburg, Tyskland:   Steen Kjær Jacobsen, Herning, Danmark:  Jørgen Svenstrup, Haarby, Danmark:   Maiken Monnerup, Mern, Danmark:  Carl Henning Aarsø, Assens, Danmark:   Ann-Kerstina Nielsen, Stenstrup, Danmark:  Ole AkhØj, København, Danmark:


Forside: Koldnålsradering, 2004 , 24,5 x 39 cm af Ann-Kerstina Nielsen

Kunstnergruppen RIIMFAXE kan i år fejre sit 35 års udstillingsjubilæum, idet gruppens første udstilling fandt sted i Svendborg i 1970.

Udstillingen vil være åben i tidsrummet 20.02. - 28.03.2005 på fredage, lørdage og søndage kl. 11 -17 eller efter aftale

Med venlig hilsen RIIMFAXE