Berliner Tagebuch

Schatten der Farbe

Berliner Dagbog

Farvens skygge

Bog med billeder fra et legatophold i Berlin af Carl Henning Aarsø

format 29,7 x 21,2 cm
sort indbinding i smagfuldt sort karton med flapper
dobbelte koksgrå indgangs- og slutblade
titel på indbinding og ryg i grå farve (silketryk)
52 tekst- og billedsider / 36 farvebilleder
tekster på tysk og dansk af kunsthistorikeren Eva Maria Schöning MA, Bochum, Tyskland
oversættelser: Ellen Jacobsen, Anni Kiskov Nielsen, Bjarne Nielsen layout & repro: Esben Eriksen
sats og tryk: Clausen Offset ApS, Odense, Danmark ISBN 87-89719-05-0
oplag i alt 1000 stk. heraf 500 nummererede eksemplarer
Edition Galleri Sulegaarden 1999

Pris: kr. 160 / nummererede eksemplarer kr. 200 + forsendelsesomkostninger

Original billederne der er indrammet i rå jernrammer med glas koster kr. 3.600 pr. stk.

2 3solgt 4solgt
5 6 7solgt 8
9 10 11solgt 12
13solgt 14 15 16solgt
17 18 19solgt 20solgt
21 22 23 24
25 26solgt 27solgt 28
29solgt 30 31 32
33 34 35 36

Fra tekstsiderne:

Et legatophold fra Jyllands-Postens Fond gav mig i januar 1998 mulighed for et gensyn med Berlin, hvor jeg boede, studerede og arbejdede i perioden 1968 - 82.
Billederne i denne bog er opstået som dagbogsnotater og er udvalgt af en serie på i alt 67 blade, tegnet og malet med tusch og pittkridt på udrevne sider fra tidsskriftet ZITTY.

Carl Henning Aarsø
Lundager, Fyn, 26.7.1999


Spor-Søgning

En dag vender man tilbage til set sted, hvor man har tilbragt en væsentlig del af sit liv.
Med sig bærer man et billede af minder, hvori stedets private og kollektive historie har formet en fast forestilling. Man begiver sig ud for at søge spor, for at se hvad der er blevet af dette billede. Kan man stadig stedligt placere minderne? Findes sådan noget som det forgangenes autencitet?
Præget af sit nuværende liv i de stille landlige omgivelser er kunstneren Carl Henning Aarsø for en kort tid vendt tilbage til storbyen Berlin - vendt tilbage til udgangspunktet for sin kunstneriske vej.
Han møder et Berlin i radikal ombrydning og nyorientering - en by der altid har været styret af en skiftende historie. En gigantisk byggefeber har bredt sig i det der nu skal være forbundshovedstad. Berlin gør sig klar til at skrive sin historie på ny - som verdensby, målt efter det 21. århundredes internationale målestok.
Carl Henning Aarsø flanerer gennem gaderne, over pladserne fra øst til vest - Friedrichstrasse, Potsdammer Platz, Brandenburger Tor - politiske steder fulde af ar og sår. Han søger det nye Berlin efter murens fald - kendetegnene på den nye selvforståelse.
Som en "plankeværkskigger" ser han også ind imellem brædder og afspæringer, for måske der at finde det gamle velkendte Berlin. I hans blik blandes fortidens "hædersfulde" Stensøjler med de nye jernkonstruktioner fra kraner, broer, højbanekonstruktioner fra U- og S-banerne til en facinerende og truende blanding, der om natten tegner abstrakte skyggefigurer i storbyens kunstige lys.
Disse visuelle indtryk og refleksioner billedgør han på de udrevne sider af et Berliner annonce- og begivenhedstidsskrift, der samtidig benyttes som et aktuelt dagbogs-grundlag. Valget af netop denne type tidsskrift angiver yderligere en vej for den fremmede gæst, at nærme sig byens informations- og kommunikationsnet på.
Brede fladefyldende sorte tuschbaner lægger sig over teksten, overmaler, udsletter og utydeliggør tidsskriftets informationsindhold. De lineære forløb, fulde af spænding og stræben, opbygger konstruktive billedtegn, der associerer byens mangfoldige arkitektoniske stilladser, højhuse, facader, porte, broer, skinneføringer. Som en billedflade foran tekstsiderne bliver disse gennemtrængelige gitteragtige figurationer til en slags synsgrænse, hvorfra blikket må finde vej gennem afspærringerne, ind i billedgrunden. På dette distancerede plan bliver det at se, selve iagtagelsen, til det egentlige billedtema. Det er spørsmålet, hvorvidt det komplekse tilbud: virkeligheden, som f.eks. en by, kan lade sig opfatte overskueligt og formes til et samlet billede ved ind-blik og gennem-blik. Hvad der bliver synligt er flygtige øjeblikke af et lys, en farve, en menneskelig skikkelse, et ord, i det utydelige og udflydende lag mellem og bag de mørke skyggezoner.
Muligheder for erindring, håb og søgen efter kommunikation og identifikation. Skyggerne forbliver dog stærkere end lyset - det egne overfor det fremmede set med distance.

Eva Maria Schöning MA

Aus dem Fond von Jyllands-Posten wurde mir im Januar 1998 ein Aufenhalt in Berlin gewährt und damit ein wiedersehen mit dieser Stadt, in der ich von 1968 bis 82 lebte, studierte und arbeitete.
Die Bilder in diesem Buch sind als Tagesbuchnotizen entstanden und einer Serie von insgesamt 67 Blättern entnommen, die mit Tusche und Pittkreide auf heraus- gerissene Seiten der Zeitschrift ZITTY gezeichnet und gemalt wurden.Spuren-Suche Eines Tages kehrt man zurück an einem Ort, an dem man einen wichtigen Teil seines Lebens verbracht hat. Mit sich trägt man ein Bild voller Erinnerungen, in denen sich private und kollektive Geschichte eines Ortes zu einer festen Vorstellung geformt haben. Man begibt sich auf Spurensuche, um zu sehen, was von diesem Bild geblieben ist. Wo lassen sich die Erinnerungen noch verorten? Gibt es so etwas wie die Authentizität des Vergangenen.
Mit den Prägungen seines jetzigen Lebens, aus der Stille seiner ländlichen Umgebung ist der dänischen Künstler Carl Henning Aarsø für eine kurze Zeit in die Grossstadt Berlin zurückgekehrt - an den Ausgangspunkt seines künstlerischen Werdegangs.
Er begegnet einem Berlin des radikalen Umbruchs und der Neuorientierung - einer Stadt, die immer schon von wechselvoller Geschichte nestimmt wurde. Ein gigantisches Baufieber hat die nunmehr neue Bundeshauptstadt erfasst. Berlin schickt sich an, seine Geschichte neu zu schreiben - als Weltstadt, gemessen an den internationalen Massstäben des 21. Jahrhunderts.
Carl Henning Aarsø flaniert durch die Strassen, Plätze von Ost nach West - Friedrichstrasse, Potsdammer Platz, Brandenburger Tor - politische Orte voller Narben und Wunden. Er sucht das für ihn neue Berlin nach dem Mauerfall - die Zeichen eines neuen Selbstverständnises.
Als "Zaun-Gast" blickt er durch die Bau-Zäune, Absperrgitter, um dahinter das alte vertraute Berlin zu finden. In seinem Blick vermisschen sich die "ruhmreichen" steinernen Säulen des Vergangenen mit den Eisenkonstruktionen von Kränen, Brücken, Hochbahnanlagen der U- und S-Bahnen zu einem faszinierenden, bedrohlichen Nebeneinander, das nachts abstrakte Schattenfiguren in das künstliche Licht der Grossstadt einschreibt. Diese optischen Eindrücke und Reflexionen verbildlicht er auf den ausgerissenen Seiten eines Berliner Annoncen- und Veranstaltungsmagazins, das gleichsam als aktualisierte Tagebuch-Grundlage dient. Die Wahl einer solchen Zeitschrift bedeutet einen weiteren Weg des fremden Besuchers, sich einer Stadt und ihrem Informations- und Kommunikationsnetz zu nähern. Bretite, flächenfüllende schwarze Tuschbahnen legen sich über den Text, übermalen, verwischen und verundeutlichen seinen Informationsgehalt. Ihre linearen Verläufe verspannnen und verstreben sich zu konstruktiven Bildzeichen, assozieren die vielfältigen architektonischen Gerüste der Stadt - Hochhäuser, Fassadenreihen, Tore, Brücken, Schienenstränge. Als eine den Textseiten vorgelagerte Bildebene werden diese durchlässigen, gitterartigen Figurationen zu einer Art "Sicht-Grenze", von der aus der Blick seinen Weg finden muss, um durch Ab- und Versperrungen in den Bildgrund eindringen zu können. Auf dieser Ebene der Distanz wird der Vorgang des Sehens selbst, die Form der Wahrnehmung zum eigentlichen Bildthema. Es ist die Frage, inwieweit sich das komplexe Angebot Wirklichkeit am Beispiel einer Stadt in Ein-Blicken, Durch-Blicken überschaubar erfassen und zu einem deutlichen Gesamtbild formen lässt.
Was im Verwischten, Verschwommenen, zwischen und hinter den dunklen Schatten-Zonen sichtbar wird, sind flüchtige Augen-Blicke eines Lichtes, einer Farbe, einer menschlichen Gestalt, eines Wortes. Möglichkeiten von Erinnerung, Hoffnung und Suche nach Kommunikation und Identifikation. Die Schattten bleiben jedoch stärker als das Licht - das Eigene dem Fremden gegenüber in Distanz

Eva Maria Schöning