GALLERIET
 
MIMA
 
UDSTILLINGEN
 
KOMMENDE
UDSTILLINGER

 
BØGER
KATALOGER

 
GALLERIKREDSEN          
 
TIDLIGERE
UDSTILLINGER
 
 
 
HJEMMESIDEKUSTODE

 

 

     Vær med i Gallerikredsen  

 

Galleri Sulegaarden bestræber sig på løbende at arrangere interessante udstillinger af aktuel kunst. Samtidig med galleriets åbning i 1991 startedes , for det interesserede publikum og som støtte for galleriets virke, en gallerikreds.   

Det årlige medlemskontingent, svarende til en gevinstchance ved den årlige bortlodning, udgør kr. 250  ( 33,50 EUR) 

Ekstra gevinstchancer kan efterfølgende købes for kr. 200  ( 27 EUR)  pr. lod.   

Betaling kan ske  til konto 1551 - 0007992955 Danske Bank, mobilpay 24254571 (husk afsender) eller kontant i galleriet. 

Hele kontingentet bruges til indkøb af kunst fra sæsonens udstillinger med 10% fratrukket katalogprisen.

Den indkøbte kunst bortloddes hvert år i august/september  blandt gallerikredsens medlemmer ved en sammenkomst i galleriet  (for det meste i sammenhæng med en fernisering på en ny udstilling).  

Alle medlemmer af gallerikredsen deltager i lodtrækningen og ikke tilstedeværende vil blive skriftligt orienteret. Gevinsterne kan sendes mod betaling af forsendelsesomkostningerne. 

3 indkøbere + 2 suppleanter vælges til at foretage sæsonens indkøb. Galleriet virker rådgivende  

og  træder ellers kun aktivt ind i indkøbene hvis indkøberne ikke kan blive enige. Det tilstræbes at købe mindst et værk fra sæsonens udstillinger. 

Galleriet fører regnskab over indbetalinger og indkøb. Regnskabet forelægges medlemmerne skriftligt før den aktuelle bortlodning, ligesom  indsigt i det aktuelle regnskab altid vil kunne foretages i galleriet.

Medlemmer af Gallerikredsen får tilsendt indbydelser med orientering om de aktuelle udstillinger og information om kunstnerne til alle galleriets udstillinger. 

Endvidere: Gratis adgang til alle udstillinger

                    10% rabat ved køb af kunstværker

                    10 kr. rabat ved køb af kataloger og plakater 

På gensyn til vore fremtidige udstillinger. 

Med venlig hilsen 

Carl Henning AarsøHvis du er interesseret kan du melde dig ind her.