GALLERIET
 
UDSTILLINGEN
 
KOMMENDE
UDSTILLINGER

 
BØGER
KATALOGER

 
GALLERIKREDSEN          
 
TIDLIGERE
UDSTILLINGER
 
 
 
HJEMMESIDEKUSTODE

 

 

     Vær med i Gallerikredsen  

Liste over de indkøbte værker

Gallerikredsen 15-16

Trækningsliste 16

 

Galleri Sulegaarden bestræber sig på løbende at arrangere interessante udstillinger af aktuel kunst. Samtidig med galleriets åbning i 1991 startedes , for det interesserede publikum og som støtte for galleriets virke, en gallerikreds.   

Medlemskontingentet for sæsonen 1.9.2014 - 31.8.2015 svarende til en gevinstchance ved den årlige bortlodning, udgør kr. 250  ( 33,50 EUR) 

Ekstra gevinstchancer kan efterfølgende købes for kr. 150  ( 27 EUR)  pr. lod.   

Betaling kan ske  til girokonto 799-2955 BG Bank, pr. check eller kontant i galleriet. 

Hele kontingentet bruges til indkøb af kunst fra sæsonens udstillinger med 10% fratrukket katalogprisen.

Den indkøbte kunst bortloddes hvert år i august/september  blandt gallerikredsens medlemmer ved en sammenkomst i galleriet  (for det meste i sammenhæng med en fernisering på en ny udstilling).  

Alle medlemmer af gallerikredsen deltager i lodtrækningen og ikke tilstedeværende vil blive skriftligt orienteret. Gevinsterne kan sendes mod betaling af forsendelsesomkostningerne. 

3 indkøbere + 2 suppleanter vælges til at foretage sæsonens indkøb. Galleriet virker rådgivende  

og  træder ellers kun aktivt ind i indkøbene hvis indkøberne ikke kan blive enige. Det tilstræbes at købe mindst et værk fra sæsonens udstillinger. 

Galleriet fører regnskab over indbetalinger og indkøb. Regnskabet forelægges medlemmerne skriftligt før den aktuelle bortlodning, ligesom  indsigt i det aktuelle regnskab altid vil kunne foretages i galleriet.

Medlemmer af Gallerikredsen får tilsendt indbydelser med orientering om de aktuelle udstillinger og information om kunstnerne til alle galleriets udstillinger. 

Endvidere: Gratis adgang til alle udstillinger

                    10% rabat ved køb af kunstværker

                    10 kr. rabat ved køb af kataloger og plakater 

På gensyn til vore fremtidige udstillinger. 

Med venlig hilsen 

Carl Henning Aarsø


BORTLODNING 2015
 

Fra Efterårsudstillingen

 Af Sabine Weissbach Monotypi og mix media  kr.   2..500

 Af Rudolf Wiemer Træsnit ”Modlys”  kr.    1.600

 Af Pamela Silver Akvarel, 2 dele  kr.    4.000 

Af Aksel Jensen Træsnit ”englænderen”  kr.     1.600

Fra Decemberudstillingen

Af Dorthe Blom Madsen ”Efterårstræer”, tusch og pastel kr.     2.100

Af Merethe Bloch Skål, porcelæn kr.     2.800

Af Erik Brandt Fotografi   kr.     2.000

Fra udstillingen ”Jørgen Svenstrup Retrospektiv”

 ”Perleporten”, granit og tin                                                  kr.     2.500

 ”New Foundland”, acryl på papir                                         kr.     3.500

 2 stk. akvareller a kr. 500                                                   kr.     1.000

 

Fra udstillingen ”mindre er mere”

 Af Dorthe Blom Madsen

 ”Piletræer” 3 stk. tusch og pastel    kr.     2.550

 ”Island”, tusch og pastel   kr.     2.400

Af Carl Henning Aarsø

 Katalog nr. 49, tusch og neglelak    kr.       900

 Katalog nr. 53, tusch og neglelak kr. 900

Fra Sommerudstillingen

Af Lene Mikkelsen Glasfad kr. 2.800

 Af Pauline Drud Raku skrin kr.     1.800

 Af Lone Plaetner Akvarel      kr. 850

 Af Christine Ruge                 kr. 2.100

Alle tilstedeværende ved lodtrækningen kan desuden deltage i udlodningen af:

1 stk. gavekort til en værdi af kr. 1.000 til brug på den aktuelle udstilling ”Assens Kulturdage på Sulegaarden”

 De tilstedeværende medlemmer af Gallerikredsen, der ved lodtrækningen ikke var så heldige at

vinde noget af ovenstående, kan efter eget ønske udvælge 10 stk. postkort fra galleriets kollektion.

Gallerikredsens regnskab for sæsonen 2014/2015 ser således ud:

128 medlemskaber a kr. 250                      kr. 32.000

14 ekstra lodder a kr. 200                          kr.   2.800
overført fra Gallerikredsen 2013/14          kr.        25

 I alt  til indkøb    kr. 34.825

indkøbt kunst for  kr.  34.110 

Overføres til Gallerikredsen 2014/15        kr.     715

Til indkøb i den nye Gallerikreds 2015/2016 skal vi have valgt  3 nye indkøbere og 2 suppleanter.

Hvis du er interesseret så mail mig eller giv på anden måde besked, senest til bortlodningen.   


Hvis du er interesseret kan du melde dig ind her.


           Bemærk!  Fornyelse af medlemskab!

Da kun meget få i de sidste år har benyttet det tidlige medsendte girokort til indbetaling har jeg droppet det.

Der følger altså ingen girokort med dette brev. I stedet beder jeg dig foretage din indbetaling for sæsonen 15/16

ved overførsel til Reg.nr. 1551 konto 0007992955. Husk afsender ved overførsel og angiv evt.  +ekstra lod/der.

Indbetaling kan naturligvis også foretages kontant eller med dankort i galleriet.

Grundkontingent (medlemskab = en gevinstchance)         kr. 250   (33 EUR)

Ekstra lodder (flere gevinstchancer) pr. stk.                             kr. 200   (27 EUR)

Der er mange mærkelige måder at foretage lodtrækninger på. Vi valgte fra begyndelsen at holde fast i den enkle og brutal demokratiske måde at gøre det på.

Hvert lod er en chance for gevinst og det uanset om du også året før skulle have vundet, om du er personligt tilstede ved lodtrækningen eller om det udloddede

værk ved første øjekast skulle falde mere eller mindre i din personlige smag - Giv det en chance!

Galleriets udstillingskoncept har altid været at vise værdifuld aktuel kunst. Galleriet er blevet kendt for sine udstillinger.

Således skriver redaktøren af Kunstavisen Tom Jørgensen i en artikel:  ”Siden 1991 har Carl Henning Aarsø drevet galleriet i den lille landsby Lundager to kilometer fra Assens.

Selv en fremragende kunstner har han gennem årene præsenteret den ene gode udstilling efter den anden. Mange med fynske kunstnere, men også fra andre steder i Danmark,

ja faktisk hele verden. Endnu et bevis på, at der findes glimrende udstillingssteder uden for København. ”

Håber du / i fortsat vil være med i Gallerikredsen og dermed også støtte galleriet.

 Med venlig hilsen

Carl Henning Aarsø