Carl Henning Aarsø foto D. Schöning                     

Født 1944 i Korsør

Uddannelse: Staatliche Hochschule für bildende Künste (HDK), Berlin (West)
1968-74 hos Prof. Ulrich Knispel og Prof. Hans Jaenisch (Freie Malerei). Meisterschüler hos Prof. Hans Jaenisch 1973.

Bosidende i Berlin (West), Tyskland fra 1968 til 1982. Bor og arbejder siden 1982 i Lundager ved Assens på Fyn.

Siden 1974 mange udstillinger i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande, såvel separat som i gruppesammenhæng.

Salg til private og offentlige samlinger.

Medlem af: Kunstnersammenslutningen RIIMFAXE, Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Startede og driver siden 1991 Galleri Sulegaarden.

Litteratur: bl.a.: Berliner Tagebuch - Schatten der Farbe / Berliner Dagbog - Farvens skygge, bog med billeder fra et legatophold i Berlin med tekst af Eva Maria Schöning MA. NIKE, New Art in Europe nr. 56 - Atmende Stille, artikel med billeder på engelsk og tysk af Eva Maria Schöning MA. International Art Collective 1996-97 på engelsk. Billedhuggerne fra Hollufgaard 1995. Kunstnere på Fyn 1995, Fyns Amt Kunstudvalg. Galleri Stiften, Fyens Stiftstidendes online galleri - tekst af Bente Dalgaard. Weilbachs Kunstnerleksikon. Diverse kataloger og avisartikler.


Artikel i NIKE, new art in europe No. 56 / 1996
Tekst af mag art Eva Maria Schöning
Oversat fra tysk af Annette Knudsen og C.H. Aarsø

Stilheden ånder

Der findes højtråbende og der findes stille kunstværker. Der findes kunstværker der gør sig bemærket som fanfarer og andre, hvis stemme man først er i stand til at høre efter at have lyttet koncentreret. Ofte er den indre klang meget mere intensiv netop i et billeds eller skulpturs stilhed og beskedenhed. Forudsætningen er vores beredvillighed til også at lytte intensivt.

Den danske kunstner Carl Henning Aarsø's arbejder er præget
af en sådan stilhed og beskedenhed, en beskedenhed der også ofte kommer til udtryk i hans valg af et for vores tid usædvanligt lille format. Hans tuschmalerier er tit miniaturer - reduceret til menneskelige mål. De kan læses som dagbogsfortegnelser, notitssedler, som man kan have i hånden og som på den måde muliggør en helt privat og intim omgang.

Deres stilhed er først og fremmest mindre bredt trukne tuschstregers hvilende statik, orienterende sig horisontalt og vertikalt, som i rækker, lag, løse spændinger danner et formsystem, der næsten dækker fladen på den hvide baggrund. Ingen expressiv gestus, ingen fordramatik forstyrer denne stilhed. Et konstruktivt skelet opstår, som i sin bjælkeartige og liniære træk minder om grundmønsteret i østasiatiske skrifttegn. Fastheden og styrken, hvormed det behersker fladen, får det dog til at blive til formtegn.

I denne konstruktive opbygning begynder stilheden at ånde. Malerisk transparens, tuschens farvedifferencering, variationen af dens lyse og mørke værdier møder den statiske konstruktion, opløser dens faste grænser, gør den gennemtrængelig. Procesmæssige overgange mellem fast og flydende, blødt og hårdt, tykt og transparent afprøver tuschens udtryksmuligheder, eftersporer dens eget fysiske liv. Polariteten mellem stabilitet og labilitet, lukkethed og åbenhed, flade og rum danner billedformens spænding - og den søgen efter balance, udligning, der er forbundet dermed.

"Arbejdet med tuschen er en ekspedition i tuschens og min egen indre verden", siger Carl Henning Aarsø.

Hans tuschmalerier - del af et omfangrigt værk, der også omfatter skulpturer og installationer - dukker op som billedlige stationer af kontemplativ koncentration på vejen til den indre verden. Denne vej er ikke mindst biografisk præget af den lange tid, som han tilbragte i Berlin fra tresserne af og hans nuværende liv i den fynske naturs ensomhed. Allerede i hans tidligere arbejder, som indrog den ydre realitet, den anskuelige hverdagsverden - ofte direkte i form af collage, var denne søgen efter en meditativ balance mærkbar. Udviskninger, overmalinger, konstruktive billedstrukturer fremmedgjorde billedbudskabets anskuelige aktuatlitet og forsøgte at overføre det til en rolig tidløs dimension og dermed sætte spørgsmål.

I tuscharbejderne forstærkes denne søgen for at frigøre sig fra ydre bånd og nå frem til det indre væsen. Beskæftigelsen med østasiatisk livsfilosofi er mærkbar. Betegnende bærer en af hans skulpturer titlen ZEN-klods - en skulptur opstået af en rest af et over 100 år gammelt elmetræ fra hans have. Gennem snit, indgreb i materialet forsøges modsætninger, hindringninger at overvindes - et kropsligt opgør, for at fritlægge kig, åbninger, veje i dybet til kernen.

Til sammenligning kan tuschmaleriernes opbyggede former først virke som barrierer, som man må gennembore, porte som man skal gå igennem for at overvinde materiens modstand. Det er en vej som også indbefatter sår og smerte. Snittene i træet, de sår den røde neglelaks stoflighed associerer til i nogle af tuscharbejderne, de antydede kropsformer, vidner derom.

Dog synes modsætningerne i billedets transistoriske karakter, afgrænsningerne, bundetheden, stoflighederne at være ophævet, er immaterialiseret. Materie forvandles til tegn, der står for afkald, for inderliggørelse - for et meditativt tilbud i en tid, der mere end nogensinde har brug for det. "Vi borer døre og vinduer, for at bygge hus, men det er rummet, hvor der intet er, som husets gavn afhænger af." (Tao Te Ching)

 

"Die geister von Oberschöneweide"

og andre nye arbejder fra Berlin og Lundager


Oberschöneweide 2002 / tusch, kridt, kuglepen på papir29,5x21,5 cm


Ved ophængningen af "Lothringer tegningerne" i Gallerie M i Berlin 2001

Carl Henning Aarsø

Født den 23. Maj 1944 i Korsør
Efter skolegang i lare i et shippingfirma i København. Soldat.
Med Paris som udgangspunkt halvårlig rejse gennem europæiske lande på knallert. Kom
på tilbagerejsen til Danmark for første gang til Berlin.

Flyttede i 1968 til Berlin og begyndte studie ved Staatlichen Hochschule fur bildende
Künste (HDK) hos professorerne Ulrich Knispel og Hans Jaenisch.
1973: Meisterschüler hos Porf Hans Jaenisch.
Boede og arbejdede efter studiets afslutning i Berlin indtil 1982.
Bor siden 1982 i Lundager ved Assens.
Siden 1974 talrige udstillinger såvel separat som i gruppesammenhæng i Danmark, Tysk-
land og andre europaepiske lande.
Medlem af Kunstnersammenslutningen RIIMFAXE og BKF.

14 skelsættende ar af mit liv var jeg bosat i Berlin. I Berlin havde jeg min studietid, og
fra
Berlin gjorde jeg som udøvende kunstner mine første erfaringer på kunstmarkedet.
I Lundager fandt jeg naturen og den ro til fordybelse, som jeg i Berlins hektiske storby liv
 havde savnet. Berlin var og forbliver dog et sted, som jeg til stadighed gerne vender
tilbage til, hvor jeg føler mig hjemme.

I 1998 fik jeg mulighed for et ophold i Jyllands Postens Fonds lejlighed i Prinzlauerberg i
Berlin. Et ophold som jeg fik meget ud af og som resulterede i bogen Berliner Tagebuch.
I januar-februar 2002 fik jeg igen mulighed for et arbejdsophold i Berlin, nærmere betegnet
i et af Karl Hofer Gesselschafts gæsteatelier i Berlin-Oberschöneweide.
Oberschöne-
weide er et interessant gammelt industriområde situeret langs floden Spree i det
sydøstlige Berlin, grundlagt af Emil Rahtenau og i mange ar hjemsted for AEG, men i DDR tiden
forkommen og nedslidt. På et 72.000 m2 stort område indrettes i disse ar Kunst og Teknologi
Centrum Rathenau, som Karl Hofer Gesselschafts gæsteatelierer er en del af.