null

Udstilling

Læs mere

null

Miniaturekunstudstillingen MIMA Museet

Læs mere

null

Arkiv

Læs mere

null

Carl Henning Aarso

Læs mere

Galleri Sulegaarden

Galleri Sulegaarden blev startet i september 1991 af billedkunstneren Carl Henning Aarsø og hans i 2012 afdøde kone Hanne Aarsø.

Galleriet har til huse i en gammel fredet sulegaard i landsbyen Lundager 2 km fra Assens på Fyn. På skiftende udstillinger vises aktuel billedkunst af såvel danske som udenlandske kunstnere. Galleriet bestræber sig på at vise god kunst i et varieret program bestående af såvel separatudstillinger som gruppeudstillinger. Faste tilbagevendende udstillinger er Assens Kulturdage og Decemberudstillingen med PABiAK (Professionelt arbejdende billedkunstnere i Assens Kommune).

Sideløbende med udstillingerne er galleriet vært for andre arrangementer som f.eks. digterlæsninger, Artist Talks og performences.

Galleriet har ud over den kunst der vises på de aktuelle udstillinger et stort udvalg af grafik og en del andre værker af galleriets kunstnere på lager. Galleriet arrangerer og sammensætter også udstillinger ud af huset til f.eks. firmaer, kunstforeninger etc. Ligesom vi tilbyder vores ekspertise til rådgivning og vurdering.

Galleri Sulegaarden ejes og drives af Carl Henning Aarsø

Miniature museet

Galleriet huser desuden en fast miniaturekunstsamling med over 500 små kunstværker af mere end 100 danske og internationale kunstnere. MIMA museet (Miniature International Modern Art) danner den centrale ramme i samlingen. Desuden findes en udstilling af mindre værker der er til salg.

Gallerikredsen

Som støtte for galleriets virke har galleriet en Gallerikreds. Medlemmer af Gallerikredsen får tilsendt indbydelser med orientering om de aktuelle udstillinger. Gallerikredsen indkøber kunst til en årlig tilbagevende bortlodning.blandt medlemmerne.

Sulegaarden Grimstrup

Gaardens ældste dele kan føres tilbage til 1554.

Sule er en gammel betegnelse for søjle / stolpe. Navnet Sulegaarden henviser således til gaardens bygningskonstruktion. En række suler (søjler/stolper) hen gennem midten af huset, foroven forbundet med et langt vandret stykke tømmer (åsen), bærer tagkonstruktionen. Sulekonstruktionen har været anvendt helt tilbage i oldtiden og kendes f.eks. fra udgravninger fra den ældre romerske jernalder.

De gamle bygninger og den moderne kunst er et levende eksempel på at nyt og gammelt supplerer hinanden, når bare det har kvalitet.