Winni Schaak og Carl Henning Aarsø

”2”

Velkommen til fernisering
lørdag den 9.4.2016 kl. 14-17

Winni Schaak, skulptur
(jern og stål)

Winni Schaak CV

Carl Henning Aarsø,
maleri + objekter
(moselud, tusch og naturpinde)

Carl Henning Aarsø CV