Gallerikredsen

Galleri Sulegaarden bestræber sig på løbende at arrangere interessante udstillinger af aktuel kunst. Samtidig med galleriets åbning i 1991 startedes , for det interesserede publikum og som støtte for galleriets virke, en gallerikreds.

Det årlige medlemskontingent, svarende til en gevinstchance ved den årlige bortlodning, udgør kr. 250 ( 33,50 EUR)

Ekstra gevinstchancer kan efterfølgende købes for kr. 200 ( 27 EUR) pr. lod.

Betaling kan ske til konto 1551 – 0007992955 Danske Bank, mobilpay 24254571 (husk afsender) eller kontant i galleriet.

Hele kontingentet bruges til indkøb af kunst fra sæsonens udstillinger med 10% fratrukket katalogprisen.

Den indkøbte kunst bortloddes hvert år i august/september blandt gallerikredsens medlemmer ved en sammenkomst i galleriet (for det meste i sammenhæng med en fernisering på en ny udstilling).

Alle medlemmer af gallerikredsen deltager i lodtrækningen og ikke tilstedeværende vil blive skriftligt orienteret. Gevinsterne kan sendes mod betaling af forsendelsesomkostningerne.

3 indkøbere + 2 suppleanter vælges til at foretage sæsonens indkøb. Galleriet virker rådgivende

og træder ellers kun aktivt ind i indkøbene hvis indkøberne ikke kan blive enige. Det tilstræbes at købe mindst et værk fra sæsonens udstillinger.

Galleriet fører regnskab over indbetalinger og indkøb. Regnskabet forelægges medlemmerne skriftligt før den aktuelle bortlodning, ligesom indsigt i det aktuelle regnskab altid vil kunne foretages i galleriet.

Medlemmer af Gallerikredsen får tilsendt indbydelser med orientering om de aktuelle udstillinger og information om kunstnerne til alle galleriets udstillinger.

Endvidere: Gratis adgang til alle udstillinger

10% rabat ved køb af kunstværker

10 kr. rabat ved køb af kataloger og plakater

På gensyn til vore fremtidige udstillinger.

Med venlig hilsen

Carl Henning Aarsø